SWE

Detta är där gångjärn för pallkragar återfinns

Gångjärn för pallkragar

 Våra huvudsakliga produkter är gångjärn. Vi tillverkar dessa av standardtyp, platta/ centrerade och pigmentmålade. Alla GRANITS produkter genomgår en noggrann, omfattande kvalitetskontroll för att se till att kunderna får en pålitlig produkt.

Nitar för framställning av pallkragar

Nitar för framställning av pallkragar. 

   Vi försen också alla våra kunder med nitar. Vi tillhandahåller huvudsakligen DIN 7338A, storlek 5x25 mm; och DIN 7338B, storlek 5x23 mm. Dessa tillverkas av vår partner sedan länge från Tjeckien, som är expert inom detta område.