ENG

1.3. “Jauna ražošanas tehnoloģiskā procesa izstrāde un testēšana reālā darbības vidē SIA “GRANĪTS” ražotnē”

02.04.2019 - Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.1. pasākumā “Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros” SIA “MAŠĪNBŪVES KOMPETENCES CENTRS” no 2019.gada 1.aprīļa līdz 2021.gada 31.decembrim īsteno projektu Nr.1.2.1.1/18/A/008 “Mašīnbūves kompetences centrs”.

Projekta “Mašīnbūves kompetences centrs” ietvaros SIA “GRANĪTS” 2019. gada 1.aprīlī uzsāk pētniecības projekta Nr. 1.3. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GRANĪTS" “Jauna ražošanas tehnoloģiskā procesa izstrāde un testēšana reālā darbības vidē SIA “GRANĪTS” ražotnē” īstenošanu. Pētniecības projekta mērķis ir izstrādāt un reālā darbības vidē pārbaudīt četru progresīvo štanču un iepakošanas iekārtas prototipus.

Pētījumu plānots realizēt līdz 2021.gada 1.novembrim. Projekta kopējās izmaksas plānotas EUR 795’000,00 tai skaitā EUR 357’750,00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums.

25.06.2019 - Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.1. pasākumā “Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros” SIA “MAŠĪNBŪVES KOMPETENCES CENTRS” no 2019.gada 1.aprīļa līdz 2021.gada 31.decembrim īsteno projektu Nr.1.2.1.1/18/A/008 “Mašīnbūves kompetences centrs”.

Projekta “Mašīnbūves kompetences centrs” ietvaros SIA “GRANĪTS” 2019. gada 30.jūnijā noslēgs pētniecības projekta Nr. 1.3. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GRANĪTS" “Jauna ražošanas tehnoloģiskā procesa izstrāde un testēšana reālā darbības vidē SIA “GRANĪTS” ražotnē” I ceturkšņa darbu īstenošanu. Šajā periodā ir uzsākts darbs pie pētniecības projekta īstenošanas un noslēgti divi pakalpojumu līgumi par konsultāciju nodrošināšanu.

Pētniecības projekta mērķis ir izstrādāt un reālā darbības vidē pārbaudīt četru progresīvo štanču un iepakošanas iekārtas prototipus. 

 Pētījumu plānots realizēt līdz 2021.gada 1.novembrim. Projekta kopējās izmaksas plānotas EUR 795’000,00 tai skaitā EUR 357’750,00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums.


20.08.2019 SIA "GRANĪTS" izsludina iepirkumu par instrumentu tērauda piegādi

Iepirkums nepieciešams SIA "GRANĪTS" pētījuma Nr. 1.3 “Jauna ražošanas tehnoloģiskā procesa izstrāde un testēšana reālā darbības vidē SIA “GRANĪTS” ražotnē” vajadzībām projekta „Mašīnbūves Kompetences centrs” ietvaros, par kuru SIA „MAŠĪNBŪVES KOMPETENCES CENTRS” un Centrālā finanšu un līgumu aģentūra 2018.gada 10.maijā noslēgusi līgumu Nr. 1.2.1.1/18/A/008, projekta Nr. 1.2.1.1/18/A/008.

Iepirkums tiek veikts saskaņā ar 2017.gada 28.februāra Ministru kabineta noteikumiem Nr.104 „Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem”

Iepirkuma priekšmeta aprakstus var lejupielādēt Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā.

Piedāvājumi jāiesniedz SIA "GRANĪTS" birojā Sāremas iela 3A, Rīga, LV-1005 līdz 04.09.2019. plkst. 17.00.

Sadarbības iestāde: Centrālā finanšu un līgumu aģentūra.

16.09.2019 SIA "GRANĪTS" izsludina iepirkumu par instrumentu tērauda piegādi

Iepirkums nepieciešams SIA "GRANĪTS" pētījuma Nr. 1.3 “Jauna ražošanas tehnoloģiskā procesa izstrāde un testēšana reālā darbības vidē SIA “GRANĪTS” ražotnē” vajadzībām projekta „Mašīnbūves Kompetences centrs” ietvaros, par kuru SIA „MAŠĪNBŪVES KOMPETENCES CENTRS” un Centrālā finanšu un līgumu aģentūra 2018.gada 10.maijā noslēgusi līgumu Nr. 1.2.1.1/18/A/008, projekta Nr. 1.2.1.1/18/A/008.

Iepirkums tiek veikts saskaņā ar 2017.gada 28.februāra Ministru kabineta noteikumiem Nr.104 „Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem”

Iepirkuma priekšmeta aprakstus var lejupielādēt Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā.

Piedāvājumi jāiesniedz SIA "GRANĪTS" birojā Sāremas iela 3A, Rīga, LV-1005 līdz 01.10.2019. plkst. 17.00.

Sadarbības iestāde: Centrālā finanšu un līgumu aģentūra.


09.01.2019.
Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.1. pasākumā “Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros” SIA “MAŠĪNBŪVES KOMPETENCES CENTRS” no 2019.gada 1.aprīļa līdz 2021.gada 31.decembrim īsteno projektu Nr.1.2.1.1/18/A/008 “Mašīnbūves kompetences centrs”.

Projekta “Mašīnbūves kompetences centrs” ietvaros SIA “GRANĪTS” turpina īstenot pētniecības Projektu Nr. 1.3. “Jauna ražošanas tehnoloģiskā procesa izstrāde un testēšana reālā darbības vidē SIA “GRANĪTS” ražotnē”. Pētniecības projekta mērķis ir izstrādāt un reālā darbības vidē pārbaudīt četru progresīvo štanču un iepakošanas iekārtas prototipus.

Laika posmā līdz 30.09.2019. ir pabeigts darbs pie a) 1,25 mm biezas “šķībās“ eņģes izgatavošanai nepieciešamās štances prototipa un b) 1,25 mm biezas standarta eņģes izgatavošanai nepieciešamās štances prototipa tehnisko rasējumu izstrādes.

Šajā periodā tika pabeigts darbs arī pie iepakošanas iekārtas tehnisko rasējumu izstrādes un arī uzsākts darbs pie prototipa izgatavošanas.

Pētījumu plānots realizēt līdz 2021.gada 1.novembrim. Projekta kopējās izmaksas plānotas EUR 795’000,00 tai skaitā EUR 357’750,00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums.


09.01.2020.
Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.1. pasākumā “Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros” SIA “MAŠĪNBŪVES KOMPETENCES CENTRS” no 2019.gada 1.aprīļa līdz 2021.gada 31.decembrim īsteno projektu Nr.1.2.1.1/18/A/008 “Mašīnbūves kompetences centrs”.

Projekta “Mašīnbūves kompetences centrs” ietvaros SIA “GRANĪTS” turpina īstenot pētniecības Projektu Nr. 1.3. “Jauna ražošanas tehnoloģiskā procesa izstrāde un testēšana reālā darbības vidē SIA “GRANĪTS” ražotnē”. Pētniecības projekta mērķis ir izstrādāt un reālā darbības vidē pārbaudīt četru progresīvo štanču un iepakošanas iekārtas prototipus.

Laika posmā līdz 31.12.2019. ir uzsākts darbs pie 1,25 mm biezas “šķībās“ eņģes izgatavošanai nepieciešamās štances prototipa izstrādes un turpināts darbs pie iepakošanas iekārtas prototipa izgatavošanas.

Pētījumu plānots realizēt līdz 2021.gada 1.novembrim. Projekta kopējās izmaksas plānotas EUR 795’000,00 tai skaitā EUR 357’750,00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums.


03.04.2020.
Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.1. pasākumā “Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros” SIA “MAŠĪNBŪVES KOMPETENCES CENTRS” no 2019.gada 1.aprīļa līdz 2021.gada 31.decembrim īsteno projektu Nr.1.2.1.1/18/A/008 “Mašīnbūves kompetences centrs”.

Projekta “Mašīnbūves kompetences centrs” ietvaros SIA “GRANĪTS” turpina īstenot pētniecības Projektu Nr. 1.3. “Jauna ražošanas tehnoloģiskā procesa izstrāde un testēšana reālā darbības vidē SIA “GRANĪTS” ražotnē”. Pētniecības projekta mērķis ir izstrādāt un reālā darbības vidē pārbaudīt četru progresīvo štanču un iepakošanas iekārtas prototipus.

Laika posmā līdz 31.03.2020. turpinās darbs pie 1,25 mm biezas “šķībās“ eņģes izgatavošanai nepieciešamās štances prototipa izstrādes, kā arī turpināts darbs pie iepakošanas iekārtas prototipa izgatavošanas.

Pētījumu plānots realizēt līdz 2021.gada 1.novembrim. Projekta kopējās izmaksas plānotas EUR 795’000,00 tai skaitā EUR 357’750,00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums.

03.07.2020 SIA "GRANĪTS" izsludina iepirkumu Nr. GR-07/20 par instrumentu tērauda piegādi

Iepirkums nepieciešams SIA "GRANĪTS" pētījuma Nr. 1.3 “Jauna ražošanas tehnoloģiskā procesa izstrāde un testēšana reālā darbības vidē SIA “GRANĪTS” ražotnē” vajadzībām projekta „Mašīnbūves Kompetences centrs” ietvaros, par kuru SIA „MAŠĪNBŪVES KOMPETENCES CENTRS” un Centrālā finanšu un līgumu aģentūra 2018.gada 10.maijā noslēgusi līgumu Nr. 1.2.1.1/18/A/008, projekta Nr. 1.2.1.1/18/A/008.

Iepirkums tiek veikts saskaņā ar 2017.gada 28.februāra Ministru kabineta noteikumiem Nr.104 „Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem”

Iepirkuma priekšmeta aprakstus var lejupielādēt Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā.

Piedāvājumi jāiesniedz SIA "GRANĪTS" birojā Sāremas iela 3A, Rīga, LV-1005 līdz 17.07.2020. plkst. 17.00.

Sadarbības iestāde: Centrālā finanšu un līgumu aģentūra.


09.07.2020
Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.1. pasākumā “Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros” SIA “MAŠĪNBŪVES KOMPETENCES CENTRS” no 2019.gada 1.aprīļa līdz 2021.gada 31.decembrim īsteno projektu Nr.1.2.1.1/18/A/008 “Mašīnbūves kompetences centrs”.

Projekta “Mašīnbūves kompetences centrs” ietvaros SIA “GRANĪTS” turpina īstenot pētniecības Projektu Nr. 1.3. “Jauna ražošanas tehnoloģiskā procesa izstrāde un testēšana reālā darbības vidē SIA “GRANĪTS” ražotnē”. Pētniecības projekta mērķis ir izstrādāt un reālā darbības vidē pārbaudīt četru progresīvo štanču un iepakošanas iekārtas prototipus.

Laika posmā līdz 30.06.2020. turpinās darbs pie 1,25 mm biezas “šķībās“ eņģes izgatavošanai nepieciešamās štances prototipa izstrādes, kā arī turpināts darbs pie iepakošanas iekārtas prototipa izgatavošanas.

Tāpat tika uzsākts darbs pie 2.00 mm biezās “plakanās” eņģes rasējumu izstrādes. Pētījumu plānots realizēt līdz 2021.gada 1.novembrim. Projekta kopējās izmaksas plānotas EUR 795’000,00 tai skaitā EUR 357’750,00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums.


20.07.2020 SIA "GRANĪTS" izsludina iepirkumu Nr. GR-07-2/20 par instrumentu tērauda piegādi

Iepirkums nepieciešams SIA "GRANĪTS" pētījuma Nr. 1.3 “Jauna ražošanas tehnoloģiskā procesa izstrāde un testēšana reālā darbības vidē SIA “GRANĪTS” ražotnē” vajadzībām projekta „Mašīnbūves Kompetences centrs” ietvaros, par kuru SIA „MAŠĪNBŪVES KOMPETENCES CENTRS” un Centrālā finanšu un līgumu aģentūra 2018.gada 10.maijā noslēgusi līgumu Nr. 1.2.1.1/18/A/008, projekta Nr. 1.2.1.1/18/A/008.

Iepirkums tiek veikts saskaņā ar 2017.gada 28.februāra Ministru kabineta noteikumiem Nr.104 „Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem”

Iepirkuma priekšmeta aprakstus var lejupielādēt Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā.
Piedāvājumi jāiesniedz SIA "GRANĪTS" birojā Sāremas iela 3A, Rīga, LV-1005 līdz 04.08.2020. plkst. 17.00.

Sadarbības iestāde: Centrālā finanšu un līgumu aģentūra.

05.10.2020.

Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa
“Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.1. pasākumā “Atbalsts jaunu
produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros” SIA “MAŠĪNBŪVES
KOMPETENCES CENTRS” no 2019.gada 1.aprīļa līdz 2021.gada 31.decembrim
īsteno projektu Nr.1.2.1.1/18/A/008 “Mašīnbūves kompetences centrs”.

Projekta “Mašīnbūves kompetences centrs” ietvaros SIA “GRANĪTS” turpina īstenot
pētniecības Projektu Nr. 1.3. “Jauna ražošanas tehnoloģiskā procesa izstrāde un
testēšana reālā darbības vidē SIA “GRANĪTS” ražotnē”. Pētniecības projekta mērķis
ir izstrādāt un reālā darbības vidē pārbaudīt četru progresīvo štanču un iepakošanas
iekārtas prototipus.

Laika posmā līdz 30.09.2020. turpinās darbs pie 1,25 mm biezas “šķībās“ eņģes
izgatavošanai nepieciešamās štances prototipa izstrādes, kā arī turpināts darbs pie
iepakošanas iekārtas prototipa izgatavošanas.

Tāpat tika uzsākts darbs pie 2.00 mm biezās “plakanās” eņģes izgatavošanai
nepieciešamās štances prototipa izstrādes.

Pētījumu plānots realizēt līdz 2021.gada 1.novembrim. Projekta kopējās izmaksas
plānotas EUR 795’000,00 tai skaitā EUR 357’750,00 Eiropas Reģionālās attīstības
fonda finansējums.

04.01.2021.

Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa
“Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.1. pasākumā “Atbalsts jaunu
produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros” SIA “MAŠĪNBŪVES
KOMPETENCES CENTRS” no 2019.gada 1.aprīļa līdz 2021.gada 31.decembrim
īsteno projektu Nr.1.2.1.1/18/A/008 “Mašīnbūves kompetences centrs”.

Projekta “Mašīnbūves kompetences centrs” ietvaros SIA “GRANĪTS” turpina īstenot
pētniecības Projektu Nr. 1.3. “Jauna ražošanas tehnoloģiskā procesa izstrāde un
testēšana reālā darbības vidē SIA “GRANĪTS” ražotnē”. Pētniecības projekta mērķis
ir izstrādāt un reālā darbības vidē pārbaudīt četru progresīvo štanču un iepakošanas
iekārtas prototipus.

Laika posmā līdz 31.12.2020. tika pabeigts darbs pie 1,25 mm biezas “šķībās“ eņģes
izgatavošanai nepieciešamās štances prototipa izstrādes un tika veikti pirmie testi
rūpnieciskos apstākļos. Testu laikā konstatētas vairākas tehniskas neprecizitātes, kuras
paredzēts novērst līdz atkārtotiem testiem 2021.gada janvāra beigās.

Tāpat tika pabeigts darbs pie 2.00 mm biezās “plakanās” eņģes izgatavošanai
nepieciešamās štances prototipa izstrādes. Tika veikti testi rūpnieciskos apstākļos, kur
tika uzrādīti ļoti labi rezultāti.

Pētījumu plānots realizēt līdz 2021.gada 1.novembrim. Projekta kopējās izmaksas
plānotas EUR 795’000,00 tai skaitā EUR 357’750,00 Eiropas Reģionālās attīstības
fonda finansējums.

06.04.2021.

Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa
“Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.1. pasākumā “Atbalsts jaunu
produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros” SIA “MAŠĪNBŪVES
KOMPETENCES CENTRS” no 2019.gada 1.aprīļa līdz 2021.gada 31.decembrim
īsteno projektu Nr.1.2.1.1/18/A/008 “Mašīnbūves kompetences centrs”.

Projekta “Mašīnbūves kompetences centrs” ietvaros SIA “GRANĪTS” turpina īstenot
pētniecības Projektu Nr. 1.3. “Jauna ražošanas tehnoloģiskā procesa izstrāde un
testēšana reālā darbības vidē SIA “GRANĪTS” ražotnē”. Pētniecības projekta mērķis
ir izstrādāt un reālā darbības vidē pārbaudīt četru progresīvo štanču un iepakošanas
iekārtas prototipus.

Laika posmā līdz 01.04.2021. tika pabeigts darbs pie 1,25 mm biezas “šķībās“ eņģes
izgatavošanai nepieciešamās štances prototipa izstrādes, kā arī veikti galējie iekārtas
testi, kuru rezultātā prototipā tika veikti sīki uzlabojumi.

Tāpat tika pabeigts darbs pie 2.00 mm biezās “plakanās” eņģes izgatavošanai
nepieciešamās štances prototipa izstrādes un pilnībā pabeigti testi, kur tika uzrādīti
ļoti labi rezultāti.

Visbeidzot pārskata periodā tika pabeigts darbs pie iepakošanas iekārtas izstrādes, kā
arī veikti prototipa testi.

Pētījumu plānots realizēt līdz 2021.gada 1.novembrim. Projekta kopējās izmaksas
plānotas EUR 795’000,00 tai skaitā EUR 357’750,00 Eiropas Reģionālās attīstības  fonda finansējums.

01.07.2021.

Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa
“Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.1. pasākumā “Atbalsts jaunu
produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros” SIA “MAŠĪNBŪVES
KOMPETENCES CENTRS” no 2019.gada 1.aprīļa līdz 2021.gada 31.decembrim
īsteno projektu Nr.1.2.1.1/18/A/008 “Mašīnbūves kompetences centrs”.

Projekta “Mašīnbūves kompetences centrs” ietvaros SIA “GRANĪTS” turpina īstenot
pētniecības Projektu Nr. 1.3. “Jauna ražošanas tehnoloģiskā procesa izstrāde un
testēšana reālā darbības vidē SIA “GRANĪTS” ražotnē”. Pētniecības projekta mērķis
ir izstrādāt un reālā darbības vidē pārbaudīt četru progresīvo štanču un iepakošanas
iekārtas prototipus.

Laika posmā līdz 01.07.2021. darbs galvenokārt tika veikts pie 1.25mm taisnās un
2mm “šķībās” eņģes izgatavošanai nepieciešamās štances prototipa izstrādes.
Lai veicinātu izstrādes ātrumu darbā tika pieņemts papildus speciālists.

Pētījumu plānots realizēt līdz 2021.gada 1.novembrim. Projekta kopējās izmaksas
plānotas EUR 795’000,00 tai skaitā EUR 357’750,00 Eiropas Reģionālās attīstības
fonda finansējums.

12.10.2021. 

Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.1. pasākumā “Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros” SIA “MAŠĪNBŪVES KOMPETENCES CENTRS” no 2019.gada 1.aprīļa līdz 2021.gada 31.decembrim īsteno projektu Nr.1.2.1.1/18/A/008 “Mašīnbūves kompetences centrs”.

Projekta “Mašīnbūves kompetences centrs” ietvaros SIA “GRANĪTS” turpina īstenot pētniecības Projektu Nr. 1.3. “Jauna ražošanas tehnoloģiskā procesa izstrāde un testēšana reālā darbības vidē SIA “GRANĪTS” ražotnē”. Pētniecības projekta mērķis ir izstrādāt un reālā darbības vidē pārbaudīt četru progresīvo štanču un iepakošanas iekārtas prototipus.

Laika posmā līdz 01.10.2021. darbs galvenokārt tika veikts pie 1.25mm un 2mm standarta eņģes izgatavošanai nepieciešamās štances prototipa izstrādes. Šajā laika posmā izgatavotas abu štanču prototipu pamatnes.

Lai veicinātu izstrādes ātrumu darbā tika pieņemts papildus speciālists.

Pētījumu plānots realizēt līdz 2021.gada 1.novembrim. Projekta kopējās izmaksas plānotas EUR 795’000,00 tai skaitā EUR 357’750,00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums.

04.01.2022.

Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.1. pasākumā “Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros” SIA “MAŠĪNBŪVES KOMPETENCES CENTRS” no 2019.gada 1.aprīļa līdz 2021.gada 31.decembrim īsteno projektu Nr.1.2.1.1/18/A/008 “Mašīnbūves kompetences centrs”.

Projekta “Mašīnbūves kompetences centrs” ietvaros SIA “GRANĪTS” turpina īstenot pētniecības Projektu Nr. 1.3. “Jauna ražošanas tehnoloģiskā procesa izstrāde un testēšana reālā darbības vidē SIA “GRANĪTS” ražotnē”. Pētniecības projekta mērķis ir izstrādāt un reālā darbības vidē pārbaudīt četru progresīvo štanču un iepakošanas iekārtas prototipus.

Laika posmā līdz 31.12.2021. tika turpināts darbs pie 1.25mm un 2mm standarta eņģes izgatavošanai nepieciešamās štances prototipa izstrādes. Šajā laika posmā izgatavotas abu štanču prototipu pamatnes un strādāts pie pārējo prototipa elementu izgatavošanas.

Lai veicinātu izstrādes ātrumu darbā tika pieņemts papildus speciālists.

Pētījumu plānots realizēt līdz 2021.gada 1.novembrim. Projekta kopējās izmaksas plānotas EUR 795’000,00 tai skaitā EUR 357’750,00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums.

04.01.2022. 

Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.1. pasākumā “Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros” SIA “MAŠĪNBŪVES KOMPETENCES CENTRS” no 2019.gada 1.aprīļa līdz 2021.gada 31.decembrim īsteno projektu Nr.1.2.1.1/18/A/008 “Mašīnbūves kompetences centrs”.

Projekta “Mašīnbūves kompetences centrs” ietvaros SIA “GRANĪTS” turpina īstenot pētniecības Projektu Nr. 1.3. “Jauna ražošanas tehnoloģiskā procesa izstrāde un testēšana reālā darbības vidē SIA “GRANĪTS” ražotnē”. Pētniecības projekta mērķis ir izstrādāt un reālā darbības vidē pārbaudīt četru progresīvo štanču un iepakošanas iekārtas prototipus.

Laika posmā līdz 31.12.2021. tika turpināts darbs pie 1.25mm un 2mm standarta eņģes izgatavošanai nepieciešamās štances prototipa izstrādes. Šajā laika posmā izgatavotas abu štanču prototipu pamatnes un strādāts pie pārējo prototipa elementu izgatavošanas.

Lai veicinātu izstrādes ātrumu darbā tika pieņemts papildus speciālists.

Pētījumu plānots realizēt līdz 2022.gada 1.aprīlim. Projekta kopējās izmaksas plānotas EUR 795’000,00 tai skaitā EUR 357’750,00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums.

01.04.2022.

Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa
“Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.1. pasākumā “Atbalsts jaunu
produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros” SIA “MAŠĪNBŪVES
KOMPETENCES CENTRS” no 2019.gada 1.aprīļa līdz 2021.gada 31.decembrim
īsteno projektu Nr.1.2.1.1/18/A/008 “Mašīnbūves kompetences centrs”.

Projekta “Mašīnbūves kompetences centrs” ietvaros SIA “GRANĪTS” pabeidza
īstenot pētniecības Projektu Nr. 1.3. “Jauna ražošanas tehnoloģiskā procesa izstrāde
un testēšana reālā darbības vidē SIA “GRANĪTS” ražotnē”. Attiecīgi pilnā apmērā
tika sasniegts projekta mērķis - izstrādāt un reālā darbības vidē pārbaudīt četru
progresīvo štanču un iepakošanas iekārtas prototipus.

Pētījums tika realizēts līdz 2022.gada 1.aprīlim. Projekta kopējās izmaksas bija EUR
795’000,00 tai skaitā EUR 357’750,00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda
finansējums.